هیلر (فرشته شفا بخش) (Healer):

هیلر
اين فرشته هاي نجات داراي دو بال و هميشه در حال پرواز هستند . هيلر ها تا شعاعي که براشون تعيين شده ميتونن به نيروهايي که براي مبارزه به جلو رفتن خون ببخشند و از مردنشون جلوگيري کنند. هر چند خود فرشته هاي هيلر نمي توانند حمله کنند.
ادامه مطلب

تان هال ۱۰ و بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۱۰ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

تان هال ۱۰

وب سایت آی آر-ارگانیک

تان هال ۱۰, تان هال لول ۱۰, تان هال کلش لول۱۰, تان هال ده,hidden tesla,آرچر,باربارین,بربرین کینگ,بهترین مپ برای وار,بهترین مپ دفاعی,بهترین نقشه تانهال,بهترین نقشه تاون حال,بهترین نقشه تاون هال,بهترین نقشه تاون هال ۷,بیلدر,تان حال,تان هال,تان هال۱,تان هال۱۰,تان هال۱۱,تان هال۲,تان هال۳,تان هال۴,تان هال۵,تان هال۶,تان هال۷,تان هال۸,تان هال۹,تانحال,تانهال,تسلا کلش,تسلا لول ۸,تسلا مخفی,جم رایگان در کلش,چیدمان نقشه,کارگر در بازی کلش,کارگر در کلش,کلبه کارگر,کلش,کلش آف کلنز,کلش آو کلن,کلن,کویین,مپ,مپ جدید,مپ جدید تان هال,مپ کلش اف کلنز,مپ وار,نقشه تان هال,نقشه های کلش اف کلنز,هک بازی کلش,هک کلش,هیدن تسلا

تان هال 10,تان هال 10, تان هال لول 10, تان هال کلش لول10, تان هال ده,hidden tesla,آرچر,باربارین,بربرین کینگ,بهترین مپ برای وار,بهترین مپ دفاعی,بهترین نقشه تانهال,بهترین نقشه تاون حال,بهترین نقشه تاون هال,بهترین نقشه تاون هال 7,بیلدر,تان حال,تان هال,تان هال1,تان هال10,تان هال11,تان هال2,تان هال3,تان هال4,تان هال5,تان هال6,تان هال7,تان هال8,تان هال9,تانحال,تانهال,تسلا کلش,تسلا لول 8,تسلا مخفی,جم رایگان در کلش,چیدمان نقشه,کارگر در بازی کلش,کارگر در کلش,کلبه کارگر,کلش,کلش آف کلنز,کلش آو کلن,کلن,کویین,مپ,مپ جدید,مپ جدید تان هال,مپ کلش اف کلنز,مپ وار,نقشه تان هال,نقشه های کلش اف کلنز,هک بازی کلش,هک کلش,هیدن تسلا

تان هال ۱۰

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۹ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۹

تان هال ۹

اگر میخواهید در بازی سریع پیشرفت کنید به یک نقشه حرفه ای و نقشه قوی برای کلن وار و فارمینگ نیاز دارید که کاملا توسط بازیکنان حرفه ای کلش تست شده است و می توانید به بخش زیر بروید و مپ حرفه ای تان هال۹ را بخرید :

خرید مپ حرفه ای تان هال ۹ (قیمت مپ ۱۰ هزار تومان است که با تخفیف ۵ هزار تومان بخرید)

تان هال 9,تان هال 9, تان هال لول 9, تان هال کلش لول9, تان هال نه,تان هال 10, تان هال لول 10, تان هال کلش لول10, تان هال ده,hidden tesla,آرچر,باربارین,بربرین کینگ,بهترین مپ برای وار,بهترین مپ دفاعی,بهترین نقشه تانهال,بهترین نقشه تاون حال,بهترین نقشه تاون هال,بهترین نقشه تاون هال 7,بیلدر,تان حال,تان هال,تان هال1,تان هال10,تان هال11,تان هال2,تان هال3,تان هال4,تان هال5,تان هال6,تان هال7,تان هال8,تان هال9,مپ تان هال 9,مپ کلش,مپ تاون هال 8,مپ تاون هال 9,نقشه کلش,مپ تان هال 8,مپ تاون هال 7,مپ تان هال 10,نقشه کلش اف کلنز,مپ بیلدر هال 4,نقشه های کلش,مپ کلش تاون هال 9,مپ قوی تاون هال 9,بهترین مپ تان هال 9,مپ کلش تاون هال 8,نقشه های کلش اف کلنز,مپ کلش اف کلنز تاون هال 9,مپ کلش اف کلنز,مپ کلش تاون هال 7,نقشه کلش تاون هال 9,بهترین مپ دفاعی تاون هال 7,قویترین مپ تاون هال 9,جدیدترین مپ تان هال 9,نقشه کلش تاون هال 8,بهترین مپ دفاعی تاون هال 8,مپ کلش اف کلنز تاون هال 7,مپ کلش جدید,مپ وار تان 10,مپ تاون هال 7 جدید,بهترین مپ تاون هال 10,بهترین مپ تاون هال 8,,تانحال,تانهال,تسلا کلش,تسلا لول 8,تسلا مخفی,جم رایگان در کلش,چیدمان نقشه,کارگر در بازی کلش,کارگر در کلش,کلبه کارگر,کلش,کلش آف کلنز,کلش آو کلن,کلن,کویین,مپ,مپ جدید,مپ جدید تان هال,مپ کلش اف کلنز,مپ وار,نقشه تان هال,نقشه های کلش اف کلنز,هک بازی کلش,هک کلش,هیدن تسلا

تان هال ۹

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۸ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۸

وب سایت آی آر-ارگانیک

تان هال 8

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۷ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۷

تان هال ۷

تان هال 7

ادامه مطلب