اسپل خشم ( Rage ) :

ریج اسپل
این اسپیل خشم نیروهاتون رو زیاد میکنه . همینطور بزرگتر و سریع تر و قوی تر . از این اسپیل هم زمانی استفاده کنید که نیروهای قابل مشاهده ای در کنار هم هستند و مطمئن شوید که ریج اسپل شما هدر نمیرود و ارزششو داره.

ادامه مطلب

اسپل هیل ( heal ):

اسپیل هیل
این اسپیل ها همونطور که با هیلر هم اسم هستند ، کارایی مشابهی هم دارند. از این معجون شفا بخش زمانی استفاده کنید که نیروهای شما آسیب دیده اند و در کنار هم دارند می جنگند.

ادامه مطلب

اسپیل صاعقه :

اسپل رعد
این اسپل برای تخریب و یا آسیب رساندن به ساختمان ها و یا نیروهای داخل کلن کستل به کار میرود. اسپل صاعقه که رعد و برقی از خود تولید میکند میتواند برایتان مفید باشد اگر تعداد بیش از ۳ تا درست کنید.

ادامه مطلب

بمب های بادکنکی سیاه :

بمب مشکی

این بمب های هوایی برای تنها یک هدف طراحی شده اند و قابلیت آسیب رسانی دست جمعی رو ندارند .این بادکنک ها در برابر دراگون ها خیلی موثر هستند.

بمب های بادکنکی :

ایر بمب
این بمب ها در صورتی که نیروهای هوایی به دهکده حمله کنه و در شعاع تعیین شده این بمب های بادکنکی قرار بگیره فعال میشوند و به هدف برخورد میکنند و منفجر میشوند و منجر به آسیب دست جمعی میشود.
این بادکنک های قرمز رنگ برای مقابله با بالن ها و مینیون ها عالیه.