مطالب منتشر شده در دسته ی "نیروهای دارک باراکس"

جادوگر زن (ویچ)

جادوگر زن (ویچ) :

ویچ

این زنان جادوگر می توانند اطراف خود اسکلت هایی احضار کنند . ویچ هرگر تنهایی به جنگ نمیرود.
ادامه مطلب

گولم (Golem)

گولم (Golem) :

golem

این جانوران کاملا سنگی مثل یک مشت گره خورده قوی هستند برای مقابله با دشمن . همچنین پس از مرگ به دو گولم کوچک تقسیم می شوند.
ادامه مطلب

والکری (Valkyrie)

والکری (Valkyrie) :

والکری در کلش

والکری

این زن های ماهر و شجاع با تبری که در دست خود دارند می جنگند . مراقب باشید وقتی یکی از اینها رو می بینید.
ادامه مطلب

هوگ

خوک سواران (Hog riders):

hog

 

خوک سواران نیروهایی هستند که میتوانند سوار با سرعت زیاد نسبت به تمام نیروهای دیگه به هدف خود حمله کنند .حمله های این نیروها زمینی است . هوگ سواران قابلیت پرش از روی دیوارها را دارند.

ادامه مطلب

مینیون

مینیون ها (Minions):

مینیون در کلش
مینیون ها نیروهایی سریع با قابلیت پرواز هستند که برای ساختشون باید از دارک اکسیر استفاده کنین. مینیون ها ظاهری ترسناک دارند.
ادامه مطلب