بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۵ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۵

در تاون هال سطح ۵، سربازخانه حداکثر سطح ۷ است، حداکثر سطح ارتش کمپ ۵ است و حداکثر سطح قلعه ۲ است.

تان هال 5

ادامه مطلب