دهکده را بر اساس تان هال ۸ خود حرفه ای بچینید :

نقشه های تانحال 8حالت دفاعی و بالا بردن کاپ (Defensive) :

 

 

 

 

ذخیره طلا و اکسیر (Farming) :

 

 

 

 

 

جنگ قبیله (Clan War) :

 

 

 

 

حفاظت از معادن طلا و اکسیر (resource protection) :

 

 

حفاظت از مخزن اکسیر سیاه (Dark Elixir protection) :

 

 

 

 

 

نقشه بت من (Batman Design) :