دهکده را بر اساس تان هال ۲ خود حرفه ای بچینید :

نقشه های تانحال 2

حالت دفاعی و بالا بردن کاپ (Defensive) :

 

 

ذخیره طلا و اکسیر (Farming) :