دهکده را بر اساس تان هال ۱۰ خود حرفه ای بچینید :

نقشه های تانهال 10

حالت دفاعی و بالا بردن کاپ (Defensive) :

 

 

 

 

ذخیره طلا و اکسیر (Farming) :

 

 

 

 

 

جنگ قبیله (Clan War) :

 

 

 

 

حفاظت از معادن طلا و اکسیر (resource protection) :

 

 

 

 

حفاظت از مخزن اکسیر سیاه (Dark Elixir protection) :