دهکده را بر اساس تان هال ۱ خود حرفه ای بچینید.

تونهال 1

 

حالت دفاعی و بالا بردن کاپ (Defensive) :

 

 

ذخیره طلا و اکسیر (Farming) :