کلن کستل (Clan Castle) :

کلن کستل در کلش
در بازی کلش آف کلنز این ساختمان به شما کمک میکند تا شما از هم کلنی ها و دوستان خود درخواست نیروی کمکی کنید.
این قلعه در شروع بازی شکسته است و نیاز دارد تا شما به کمک یک بیلدر آن را بازسازی و به تدریج ارتقا دهید.


هنگامی که آن را بازسازی کردید میتوانید به یک قبیله در هر کجای کره زمین بپیوندید.همچنین شما میتوانید یک کلن بسازید و خود رهبر آن شوید.
هنگامی که شما داخل یک کلن عضو هستید میتوانید بنویسید که چه نوع نیرویی احتیاج دارید و دوستان موظف هیتند که همان را به شما کمک کنند.
نیروهایی که شما دریافت کردید میتوانند در زمان آنلاین نبودن شما در بازی از قلمرو شما دفاع کنند.

کلن,کلش,کلش آف کلنز,کلش آو کلن,تان هال,تانهال,تان حال,تانحال,مپ,مپ جدید,آرچر,چیدمان نقشه,نقشه تان هال,تان هال۱,تان هال۲,تان هال۳,تان هال۴,تان هال۵,تان هال۶,تان هال۷,تان هال۸,تان هال۹,تان هال۱۰,تان هال۱۱,مپ کلش اف کلنز,مپ جدید تان هال,نقشه های کلش اف کلنز,بهترین نقشه تاون هال ۷,بهترین نقشه تاون هال,بهترین نقشه تاون حال,بهترین نقشه تانهال,بهترین مپ دفاعی,بربرین کینگ,کویین,باربارین,مپ وار,بهترین مپ برای وار,هک کلش,هک بازی کلش,جم رایگان در کلش,