کلبه کارگر :

کارگر در کلش
کارگرها به شما اجازه میدهند تا شما قلمرو خود را بسازید و قوی و قویتر کنید.
داشتن بیشترین کلبه کارگر در بازی کلش آف کلنز به شما کمک میکند تا ساختمان های بیشتری بسازید و آپدیت کنید و در وقت شما صرفه جویی میکنند و به بازی شما سرعت می بخشند.


شما بازی را با تعداد ۲ نفر کارگر شروع میکنید و با کمی تلاش میتوانید بیلدر یا همون کارگر سوم خود را آزاد کنید.
برای آزاد سازی بیلدرها نیاز به الماس یا همون جم دارید.
بیلدر اول و دوم رایگان
بیلدر سوم : ۵۰۰ جم
بیلدر چهارم : ۱۰۰۰ جم
و بیلدر پنجم که آخرین کارگر است : ۲۰۰۰ جم نیاز دارد

کلن,کلش,کلش آف کلنز,کلش آو کلن,تان هال,تانهال,تان حال,تانحال,مپ,مپ جدید,آرچر,چیدمان نقشه,نقشه تان هال,تان هال۱,تان هال۲,تان هال۳,تان هال۴,تان هال۵,تان هال۶,تان هال۷,تان هال۸,تان هال۹,تان هال۱۰,تان هال۱۱,مپ کلش اف کلنز,مپ جدید تان هال,نقشه های کلش اف کلنز,بهترین نقشه تاون هال ۷,بهترین نقشه تاون هال,بهترین نقشه تاون حال,بهترین نقشه تانهال,بهترین مپ دفاعی,بربرین کینگ,کویین,باربارین,مپ وار,بهترین مپ برای وار,هک کلش,هک بازی کلش,جم رایگان در کلش,بیلدر,کارگر در کلش,کارگر در بازی کلش,کلبه کارگر