کلبه کارگر :

کارگر در کلش
کارگرها به شما اجازه میدهند تا شما قلمرو خود را بسازید و قوی و قویتر کنید.
داشتن بیشترین کلبه کارگر در بازی کلش آف کلنز به شما کمک میکند تا ساختمان های بیشتری بسازید و آپدیت کنید و در وقت شما صرفه جویی میکنند و به بازی شما سرعت می بخشند.


شما بازی را با تعداد ۲ نفر کارگر شروع میکنید و با کمی تلاش میتوانید بیلدر یا همون کارگر سوم خود را آزاد کنید.
برای آزاد سازی بیلدرها نیاز به الماس یا همون جم دارید.
بیلدر اول و دوم رایگان
بیلدر سوم : ۵۰۰ جم
بیلدر چهارم : ۱۰۰۰ جم
و بیلدر پنجم که آخرین کارگر است : ۲۰۰۰ جم نیاز دارد