جادوگر زن (ویچ) :

ویچ

این زنان جادوگر می توانند اطراف خود اسکلت هایی احضار کنند . ویچ هرگر تنهایی به جنگ نمیرود.

آمار کامل محاسباتی ویچ (Witch) :

محاسبات ویچ
نقاط قوت ویچ ها :
* این جادوگران میتوانند با احضار کردن اسکلت هایی در اطراف خود حواس تاور های دفاعی رو پرت کنند و این باعث میشود که فرصت خوبی برای نیروهای دیگتون فراهم بشه که به حمله خود ادامه دهند .
* دیوار شکن ها میتوانند با منفجر کردن دیوار ها و باز کردن راه برای اسکلت ها ، آنها را زنده نگه دارند و همینطور دیوار شکن ها بعد از منفجر کردن دیوار ها نمی میرند و در کنار سایر اسکلت ها زنده میشوند.

نقاط ضعف زن ساحر :
* خون زیادی ندارند و توسط برجهای دفاعی زمینی کاملا آسیب پذیر هستند.

راهنمايي ها و تاکتيک کار با جادوگر زن:
از جاینت یا گولم برای پرت کردن حواس تاورها و و سایر دفاعی ها استفاده کنید . سپس یه چندتا دیوار شکن رها کنید . بعد ویچ های خود را در چند قدم عقب تر مستقر کنید و اونجاست که این ساحران با زنده کردن اسکلت به کمک نیروهای خط مقدم میروند .
*** شما همچنین میتوانید از باربارین ها و چندتایی ویچ هم استفاده کنید. باربارین ها وقتی که بمیرند روحشون بلافاصله وارد اسکلت ها میشوند و دوباره می توانند بجنگند و این اتاق نادر فقط  یکبار رخ میدهد.
اطمینان حاصل کنین که جادوگران خود با تاورهای دفاعی رو در رو نشوند. زنده نگه داشتن ویچ ها اولویت کاری شما باشد . اسکلت ها نیز میتوانند حواس نیروهای کلن کستل را بخوبی پرت کنند .