هیلر (فرشته شفا بخش) (Healer):

هیلر
اين فرشته هاي نجات داراي دو بال و هميشه در حال پرواز هستند . هيلر ها تا شعاعي که براشون تعيين شده ميتونن به نيروهايي که براي مبارزه به جلو رفتن خون ببخشند و از مردنشون جلوگيري کنند. هر چند خود فرشته هاي هيلر نمي توانند حمله کنند.

آمار کامل محاسباتی هیلر :

محاسبات هیلر

 

نقاط قوت هيلر ها :
* فرشته هاي نجات قوي ترين نيروهاي شما رو به راحتي ميتونن زنده نگه دارند. جاينت ها و پکا (P.E.K.K.A) عمر طولاني در نبرد خواهند داشت زماني که يک هيلر پشت سرشون بهشون خون بده.

نقاط ضعف هيلر ها :
* اين فرشته هاي شفا بخش در برابر ضد هوايي ها بسيار آسيب پذير هستند.
* متاسفانه هيلر ها نميتوانند به نيروهايي که در حال پرواز هستند خون بدهند.
* فرشته هاي شفا دهنده بجز خون بخشيدن به نيروهاتون توانايي انجام هيچ کار ديگه اي رو در بازي کلش آف کلنز ندارند.

راهنمايي ها و تاکتيک کار با هيلر ها:
اطمينان حاصل کنين که دهکده حريفتون رو از ضد هوايي ها پاک سازي کردين ، با اين حال هيلر شما مورد حمله قرار نخواهد گرفت و زنده مي ماند تا زنده نگه دارد.
هيلر و غول ها يک ترکيب خوبي براي ساختن سپر گوشتي در برابر حمله هاي دفاعي هاي حريف هستند.
جنگ به نفع شما به پايان خواهد رسيد اگر فرشته هاي نجات زنده بمانند.