خوک سواران (Hog riders):

hog

 

خوک سواران نیروهایی هستند که میتوانند سوار با سرعت زیاد نسبت به تمام نیروهای دیگه به هدف خود حمله کنند .حمله های این نیروها زمینی است . هوگ سواران قابلیت پرش از روی دیوارها را دارند.

آمار کامل محاسباتی گراز سواران (Hog riders):
محاسبات هوگ

نقاط قوت هوگ رایدر ها :
* سواران گراز می توانند از روی دیوار ها پرش بزنند ، پس در نتیجه ساخت قوی ترین دیوار ها نمی تواند جلوی هوگ سواران نقشی داشته باشد.
* خوک سواران خون نسباتا مناسب دارند و همچنین خیلی خوب سریع هم هستند.

نقاط ضعف هوگ رایدر ها :
* به دلیل اینکه اولویت اصلی این نیرو ها دفاعی ها هستند در مقابل نیروهای کلن کستل حریف کاملا آسیب پذیر هستند.
* هوگ ها پر هزینه هستند اگر شما میخواهید از اینها برای حمله استفاده کنید ، و دارک اکسیر مصرف میکنند .

راهنمايي ها و تاکتيک کار با خوک سواران:
از گراز سواران می توان در برابر برج های دفاعی بعنوان سپر گوشتی استفاده کرد و با آرچر و ویزارد به این برج ها حمله کرد.
هوگ سواران نسبت به جاینت ها قدرت بیشتری برای تخریب دارند.با این حال بعضی وقت ها آنها می توانند به داخل دهکده حریف یورش بیاورند و از سایر نیروهای دیگتون دور شوند و باعث میشوند که دفاعی های دشمن روی هوگ ها متمرکز شوند و منجربه حواس پرتی دفاعی ها شوند.
اسپل هیل و ریج اسپل ها برای این نیرو ها خیلی خوب هستند و باعث میشه زمان زیادی رو زنده بمونند .
همچنین شما می توانید از یک فرشته هیل دهنده برای حمایت جانی از گراز سواران خود استفاده کنید.