مورتار (Mortar) :

مورتار
مورتار هم يکي ديگه از دفاعي هاي قوي در بازي کلش اف کلنز که با پرتاب گلوله هاي سنگين قابليت صدمه رساني گروهي دارد . مورتار نميتواند به نيروهايي که ميچسبند بهش رو صدمه برسونه پس در نتيجه اين نقطه ضعف مورتار ميتونه باشه . شما بايد با تله ها يا ديوار ها و يا ساختمان ها بتونين اطراف مورتار رو بپوشونيد تا با اين کار نقطه ضعف مورتار رو جبران کنيد.

 

آمار کامل محاسباتي مورتار (Mortar):

مورتار