معرفی نیروی گرند واردن (Grand Warden) :

گرند واردن (Grand Warden)

گرند واردن یک متخصص فنون جنگی درخشان است که سالها عمر خود را صرف یادگیری مهارتهای قدرتمدن از منابع ناشناخته کرده است. از گرند واردن میتوان در حمله های خود به دشمن استفاده کرد و حتی بعنوان یک محافظ قوی میتواند از دهکده شما در زمانی که شما در بازی وجود ندارید عمل کند.

وقتی که شما در هنگام حمله به حریف از مهارت یا همون ریج کردن رئیس بزرگ استفاده میکنید در واقع به تمام نیروهای خودتون خون بخشیدین و نیروهاتون کمی بیشتر سرحال میشوند.

آمار کامل محاسباتي گرند واردن (Grand Warden) :

گرند واردن (Grand Warden)