ضد هوایی (Air Defense) :

ضد هوایی
اير دفنس یا همان ضد هوايي تنها مي تواند نيروهاي هوايي رو مورد حمله قرار دهد ، اما نسبت به تمام نيروهاي هوايي مدافع خيلي قوي نيز هست. نيروهايي از قبيل دراگون ، بالن ها و فرشته نجات به سختي ميتوانند جان سالم به در ببرند.

 

آمار کامل محاسباتي ضد هوايي (Air Defense) :

محاسبات ضد هوایی