ساختمان فرماندهی (Town hall) :

تان هال در کلش کلنز در بازی کلش آف کلنز تان هال ساختمان اصلی شما است .اگر شما در یک حمله بتوانید تان هال حریف را نابود کنید شما بصورت اتوماتیک برنده میشوید و جام دریافت میکنید . همچنین اگر کسی به شما حمله کند و ساختمان فرماندهی شما را نابود کند یعنی به شما پیروز شده است.پس با توجه به اینکه این ساختمان نسبتا حساس است شما باید از آن محافظت کنید ، مخصوصا هنگامی که میخواهید جام (trophy)خود را افزایش دهید. اگر میخواهید سپر دفاعی شما برای ۱۲ ساعت فعال شود تا کسی به منابع شما دسترسی پیدا نکند تان هال خود را بیرون و در گوشه ای قرار دهید تا یک بازیکن پیدا بشه و با نابود کردن آن ، سپر را برای شما فعال کنه. از بازی کلش آف کلنز لذت ببرید و سوالات خود را در بخش نظر دهی مطرح کنید.