آرچر کویین (Archer Queen) :

آرچر کویین
زمانی به نقطه راحت این بازی میرسید که آرچر کویین داشته باشید. شما میتونید ساختمان آرچر کویین رو وقتی بسازید که تان هال خود را به تان هال ۹ ارتقا داده باشید. در زمانی که شما داخل بازی نیستید آرچر کویین از دهکده شما به خوبی محافظت میکند.


این زن شکارچی یک نیروی مخرب با قدرت بالا محسوب میشود ولی متاسفانه از سلامت بالایی برخوردار نیست و سریع از پای در میاد.
کمان آرچر کویین خیلی قوی تر از آرچر های معمولی می باشد.

 

آمار کامل محاسباتي آرچر کويين (Archer Queen) :

آرچر کویی در کلشدارک اکسیر