جاینت بمب :

جاینت بمب

به دلیل اینکه بمب های معمولی زیاد توانایی مقابله با جاینت ها رو نداشت این بشکه های بمب با اسم جاینت بمب طراحی شده و نسبت به غول ها حساسه و میزان آسیبی که به جاینت میرسونه دو برابر است. علاوه بر اینکه به جاینت ها آسیب دو برابر میرساند نیز میتواند سایر نیروهای دشمن که نزدیک میشوند را از پا در بیاورد.

باز هم تکرار میکنیم که برای کارایی بهتر این تله ها و بمب ها به صفحه چیدمان نقشه ها بر اساس تان هال مراجعه کنید  تا بتوانید این تله ها را بهترین نقطه دهکده خود مستقر کنید.