نکاتی مفید درباره تله فنری  (Spring traps) :

تله فنری

این تله ها رو اگر درست و هوشیارانه کارگذاری کنید میتوانید تعدادی از نیروهای دشمن که قصد ورود به دهکده شما را دارند رو به هوا بفرستید . این تله های فنری همه نیروهای دشمن رو نمیتوانند به هوا پرتاب کنند مثل کینگ ، کویین ، گولم ، پکا . چون این نیروها سنگین بوده و در صورت برخورد فقط باعث خنثی شدن تله های فنری میشوند .در ضمن نیروهایی که اشاره شد تعداد فضایی که در کمپ اشغال میکنند بالای ۱۵ تا خونه می باشد و تله فنری نیروهایی که ۱۵ تا جا میگیرند رو نمیتونند به هوا پرتاب کنند.

سعی کنید با چیدمان عالی دهکده خود به حریف خودتون پیروز بشید.

این تله ها قابل ارتقا نیستند.