توضیحات مختصری از بمب در بازی کلش :

بمب در کلش

بمب ها میتوانند یه صدمه جزئی به هر نیرویی از دشمن که نزدیک میشه بزنند .البته شعاع خیلی کمی رو در بر میگیرند. بیشترین آسیب رو نیروهایی می بینند که از سلامت کمتری برخوردار هستند مانند آرچرها و دیوار شکن ها و هرچه Bomb خود رو زودتر به لول های بالاتر برسونید طبیعتا آسیب بیشتری میرسونند. تیم کلش مارت به دوستان عزیز توصیه میکنه که برای عملکرد بهتر بمب های خود ، از نقشه های تان هال های ارائه شده در سایت حتما استفاده کنید تا در چیدمان آنها در محل های مناسب دقت کافی را پیدا کنید .