اسپل هیل ( heal ):

اسپیل هیل
این اسپیل ها همونطور که با هیلر هم اسم هستند ، کارایی مشابهی هم دارند. از این معجون شفا بخش زمانی استفاده کنید که نیروهای شما آسیب دیده اند و در کنار هم دارند می جنگند.

این اسپل مانع کشته شدن نیروهاتون میشه ، پس دقت کنید که آنها را هدر ندهید و زیرکانه مورد استفاده قرار دهید.
در نظر داشته باشید که تمام نیروهایی که داخل دایره تعیین شده هستند مورد التیام قرار میگیرند.
معمولا برای همه نیروها بویژه جاینت ها بیشترین کارایی رو داره.