اسپیل صاعقه :

اسپل رعد
این اسپل برای تخریب و یا آسیب رساندن به ساختمان ها و یا نیروهای داخل کلن کستل به کار میرود. اسپل صاعقه که رعد و برقی از خود تولید میکند میتواند برایتان مفید باشد اگر تعداد بیش از ۳ تا درست کنید.


بعنوان مثال اگر با دراگون حمله کنید و حریفتان ۳ تا ضد هوایی داشته باشد میتوانید با ۳ تا اسپل رعد یکی از ایر دفنس هارو کلا نابود کنید.
گاهی وقت ها میتوان از این اسپیل برای جمع کردن دارک اکسیر هم استفاده کرد ، بطوری که اگر شما قدرت مقابله با حریفتان را ندارید و در مقابلش ضعیف هستید میتوانید اسپل صاعقه رو بر روی مخزن دارک حریفتون بزنید .